Thẩm định kết quả chấm điểm VHDN Quý I.2022

Thứ ba, 5/4/2022 | 17:01 GMT+7

Năm 2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, toàn thể CBCNV Sê San cùng nỗ lực khắc phục khó khăn dịch bệnh để thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty an toàn, liên tục.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở thành nguồn lực phát triển của Công ty và hoạt động chấm điểm VHDN được duy trì đều đặn hàng quý. Ngày 04 tháng 04 năm 2022, Tổ chấm điểm VHDN đã tổ chức đánh giá việc tự chấm điểm VHDN của các đơn vị. Các nội dung chính được thẩm định: Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, ý tưởng cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử hàng ngày, hoạt động an sinh xã hội, viết tin bài đăng website Công ty, việc thực hiện các báo cáo định kỳ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,…

                  

Kết quả thẩm định quý I.2022: Phòng Hành chính và Lao động: 95/100 điểm, Phòng Kế hoạch và Vật tư:100/100 điểm, Phòng Kỹ thuật và An toàn: 90/100 điểm, Phòng Tài chính Kế toán: 95/100 điểm, Phân xưởng Vận hành: 95/100 điểm.

Với kết quả chấm điểm trên, Tổ chấm điểm VHDN đã thống nhất đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho 4 đơn vị thực hiện tốt VHDN Qúy I.2022: Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Hành chính và Lao động, Phòng Tài chính Kế toán và Phân xưởng Vận hành.

Trong đầu quý II năm 2022 EVN sẽ ban hành kế hoạch thực hiện VHDN 2022, Công ty sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện VHDN 2022 của Công ty trên cơ sở định hướng chỉ đạo của EVN, nhằm tạo động lực và sự gắn kết giữa CBCNV và gắn kết người lao động với Công ty góp phần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của Công ty./.

Đưa tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy