Danh bạ điện thoại

STT Đơn vị / Chức danh Họ và Tên Số điện thọai
Nhà máy 114
 Lê Duẩn
Bưu điện
I Ban Lãnh đạo Công ty
1 Giám đốc Công ty Ô. Hồ Trung Đông   13886  
2 Phó Giám đốc Công ty Ô. Nguyễn Minh Khứ   13666  
3 Phó Giám đốc Công ty Ô. Hà Đức Minh   13186  
II Trưởng đơn vị
1 TP. Hành chính và Lao động B. Nguyễn Thị Thu Hà   13288  
2 TP. Kế hoạch và Vật tư Ô. Phan Hữu Dụy   13119  
3 TP. Kỹ thuật và An toàn Ô. Nguyễn Viết Toại 60829 13579  
4 TP. Tài chính Kế toán Ô. Nguyễn Văn Phương   13799  
5 QĐ. Phân xưởng Vận hành Ô. Đặng Trung Thi 60844 13170  
III Phòng Hành chính và Lao động
1 Phó Trưởng phòng Ô. Phạm Văn Chương   13274  
2 Nhân viên Văn thư B. Nguyễn Thị Thanh Thủy 60831 13296 0269 3514118
3 Nhân viên hành chính B. Nguyễn Thị Kim Hương   13135  
4 Nhân viên Thanh Tra Ô. Nguyễn Đức Toàn   13162  
5 Nhân viên Pháp chế Ô. Huỳnh Thế Nhân   13294  
6 Nhân viên Y tế B. Trần Thị Hải Yến 60843 13310  
7 Nhân viên CS-TĐKT B. Nguyễn Thị Như Quỳnh   13259  
8 Nhân viên tiền lương B. Lê Thị Thủy   13225  
9 Nhân viên tiền lương B. Dương Thị Mỹ Hòa   13117  
10 Nhân viên lưu trữ B. Nguyễn Thị Minh Chiến   13222  
11 Nhân viên Đào tạo Ô. Hồ Sỹ Hưng   13109  
12 Nhân viên tuyên truyền B. Phạm Thị Tuyết Minh   13100  
13 Tổ xe Ô. Vũ Quốc Việt   13144  
14 Tổ xe B. Nguyễn Thị Hương   13146  
15 Nhân viên Nhà bếp   60842    
16 Bảo vệ 114 Lê Duẩn     13127 0269 6251069
17 Bảo vệ đập bờ trái   60836    
18 Bảo vệ Trạm 220kV   60824    
IV Phòng Kế hoạch và Vật tư
1 Phó Trưởng phòng Ô. Trần Quốc Định   13280  
2 Nhân viên cung ứng Ô. Mai Xuân Hồng   13171  
3 Phòng Xét thầu     13233  
4 Nhân viên B. Đoàn Thị Kiều Thu   13220  
5 Nhân viên Thị trường điện Ô. Ngô Quốc Thịnh   13219  
6 Nhân viên Ô. Trần Văn Bình   13290  
7 Nhân viên Kho vật tư       0269 6337197
V Phòng Kỹ thuật và An toàn
1 Phó Trưởng phòng Ô. Trần Đình Thích   13147  
2 Phó Trưởng phòng Ô. Nguyễn Thanh Sơn   13148  
3 Nhân viên CNTT Ô. Võ Minh Thắng   13386  
4 Nhân viênQLKT Ô. Đỗ Thanh Duy   13999  
5 Nhân viên QLTK Điện Ô. Đào Tây Nguyên   13368  
6 Nhân viên QLKT  Ô. Phùng Quang Hoàng   13333  
VI Phòng Tài chính Kế toán
1 Phó Trưởng phòng B. Huỳnh Kim Anh   13287  
2 Nhân viên Kế toán  Ô. Nguyễn Quốc Hưng   13122  
3 Nhân viên Kế toán  Ô. Nguyễn Ngọc Hiệp   13154  
4 Nhân viên Kế toán  B. Nguyễn Thị Hương   13153  
5 Nhân viên Thủ quỹ B. Nguyễn Thị Thanh Trà    13180  
VII Phân xưởng Vận hành
1 Phó Quản đốc Ô. Phan Vĩnh Tài   13273  
2 Phó Quản đốc Ô. Nguyễn Ngọc Minh   13322  
3 Trưởng ca - Phòng ĐKTT   60800
60802
  0269 6268269
0269 2222366
4 Trạm bơm HL thân đập   60801    
5 Nhân viên Trực máy   60809    
6 Nhân viên Trực điện   60812    
7 Trạm lọc nước kỹ thuật   60810    
8 Gian thiết bị điện 155,30   60811    
9 Gian thiết bị điện 160,55   60814    
10 Trạm bơm tiêu cạn   60837    
11 Trạm phân phối 220kV   60825    
12 Đập tràn cửa nhận nước   60848   0269 3514107
13 Đập điều hoà       0269 6276368