Thực thi Văn hóa

1. CAM KẾT VỚI EVN

“An toàn - Liên tục - Kinh tế”

- EVNHPC SE SAN cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và kinh tế cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của EVN với chi phí thấp nhất.

- Mỗi thành viên trong EVNHPC SE SAN ý thức rõ vai trò, trọng trách của mình đối với an ninh năng lượng Quốc gia, với sự phát triển kinh tế xã hội, cam kết tận tâm và trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao năng suất khi thực hiện nhiệm vụ.

2. CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

“Người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất”

- Đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động luôn ổn định, đảm bảo mọi người được quan tâm, chăm sóc đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ được xây dựng công bằng, minh bạch.

- Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động được học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích các ý tưởng, sáng kiến và tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng, sáng kiến làm lợi cho hoạt động sản xuất được áp dụng vào thực tiễn.

- Mọi người phải được đánh giá đúng khả năng và các ý kiến phải được lắng nghe, thành tích/sai phạm được đánh giá đúng, kịp thời, công bằng và công khai. 

3. ỨNG XỬ NỘI BỘ

“Cởi mở - Tôn trọng lẫn nhau”

VĂN HÓA GIAO TIẾP

- Trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định của Công ty

- Luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp (chào hỏi, bắt tay, nói chuyện….) phù hợp với thứ bậc, thuần phong mỹ tục. Xử sự luôn xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc.

- Mọi cử chỉ, mọi lời nói phải thể hiện sự lịch thiệp, tôn trọng, biết lắng nghe và chia sẻ.

- Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, sống có tình nghĩa; không xâm phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện.

VĂN HÓA CÔNG VIỆC

- Nội dung và hình thức trình bày văn bản phải được tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của EVN và của EVNHPC SE SAN.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ lỗi hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

- Toàn tâm toàn ý trong công việc, làm hết trách nhiệm được giao.

- Cần thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác, trong quan hệ, giao tiếp; luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của EVNHPC SE SAN, của EVN.

- Bảo vệ, sử dụng và giữ gìn tài sản của công như của chính mình.

- Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện để nhân viên trình bày ý tưởng của mình, phát huy sự chủ động, sáng tạo, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi để thảo luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

- Nhân viên có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện công việc một cách tốt nhất nhưng một khi quyết định đã được Lãnh đạo Công ty đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

- Mọi thành viên trong EVNHPC SE SAN luôn tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu.

- Mỗi thành viên trong EVNHPC SE SAN nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chủ động, kỷ cương, kỷ luật, tin tưởng lẫn nhau để đạt được hiệu quả tối ưu.

4. ỨNG XỬ BÊN NGOÀI

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

“Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”

- Mỗi thành viên trong EVNHPC SE SAN đều là đại sứ của EVNHPC SE SAN, của EVN, đại diện cho những giá trị Văn hóa EVNHPC SE SAN, EVN khi tiếp xúc với khách hàng. Chúng tôi giao trọng trách lớn lao này cho CBCNV và tin tưởng rằng các đại sứ này sẽ đem tới khách hàng những hình ảnh đẹp nhất về Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn, phục vụ chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả. Bảo hành và dịch vụ sửa chữa sản phẩm: chất lượng, an toàn, hiệu quả. Xem sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là sự thành công của chính EVNHPC SE SAN.

- Giải quyết, cung cấp kịp thời, chính xác những vấn đề mà khách hàng yêu cầu trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của EVN, của EVNHPC SE SAN

QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC

“Hợp tác cùng phát triển”

- EVNHPC SE SAN luôn cư xử với đối tác, nhà cung cấp như những người bạn: Xây dựng mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau.

- EVNHPC SE SAN khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, tôn trọng, đúng hẹn.

- Luôn coi trọng sự tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh.

- Tuyệt đối không tiết lộ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của EVNHPC SE SAN, đồng thời cũng không dò hỏi những bí mật kinh doanh của đối thủ cạnh tranh từ nhà cung cấp.

- Khi làm việc với đối tác nước ngoài hay khi công tác ở nước ngoài, người lao động của EVNHPC SE SAN tuân thủ và tôn trọng luật pháp, văn hóa của nước bạn, các hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

- Tôn trọng người đại diện của chính quyền, cơ quan báo chí, truyền thông; giữ phong thái đúng mực, hòa nhã, lịch sự, cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, đúng theo chức trách, nhiệm vụ.

- Không cung cấp bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của EVNHPC SE SAN.

- Chuẩn bị nội dung trình bày trước khi làm việc với chính quyền, cơ quan báo chí, truyền thông.

5. ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG

“Vì một cộng đồng phát triển”

- EVNHPC SE SAN nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện và các nhiệm vụ khác được EVN giao, duy trì dòng điện liên tục phục vụ cho xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

- Chấp hành luật pháp, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm “Chung tay vì một cộng đồng phát triển”.

- Mọi hoạt động của EVNHPC SE SAN đều hướng tới lợi ích chung của EVN, của cộng đồng.

- Tổ chức, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các hoạt động xã hội, tình nguyện của CBCNV như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện.

6. CAM KẾT GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG XANH

“Vì một môi trường xanh”

- EVNHPC SE SAN thực hiện theo mục tiêu chung của EVN, của Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành nhà máy điện luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường, “Bảo vệ môi trường gắn với sự phát triển bền vững”. Tuyệt đối chấp hành pháp luật về môi trường.

- EVNHPC SE SAN cam kết luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

- Mọi thành viên trong EVNHPC SE SAN không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn môi trường trong lành, sạch đẹp tại Công ty cũng như trong cộng đồng.

7. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY

- Lãnh đạo Công ty cam kết thực hiện các nội dung văn hóa EVNHPC SE SAN nhằm thúc đẩy thực thi văn hóa doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Công ty cam kết tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động, hiệu quả, nhân văn, tạo cơ hội cho mọi nhân viên thăng tiến.

- Lãnh đạo Công ty cam kết thực hiện các chế độ đãi ngộ tương ứng với năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên.