Hệ giá trị cốt lõi

1. TẦM NHÌN

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San là đơn vị dẫn đầu về cung cấp điện năng với chi phí thấp trong các đơn vị phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. SỨ MỆNH

EVNHPC SE SAN cung cấp điện năng liên tục với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

3. KHẨU HIỆU

EVNHPC SE SAN - Thắp sáng niềm tin.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

4.1. Chuyên nghiệp

EVNHPC SE SAN tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy chế; chuẩn hóa trong phong cách và thái độ làm việc; cam kết trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ với khách hàng.

4.2. Thấu hiểu

EVNHPC SE SAN am hiểu về lĩnh vực chuyên môn, thấu hiểu đồng nghiệp để cùng thực hiện công việc một cách thuận lợi và hiệu quả.

4.3. Hợp tác

EVNHPC SE SAN luôn sẵn sàng phối hợp với đồng nghiệp, phát huy hết các ưu điểm của cá nhân và đồng nghiệp trong đơn vị để đạt được kết quả tốt nhất.

4.4. Hiệu quả

EVNHPC SE SAN luôn thiết lập kế hoạch và biện pháp thực hiện công việc, tạo điều kiện để người lao động phát huy được hết năng lực làm việc nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.