Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức chấm điểm VHDN Quý 3.2021

Thứ hai, 11/10/2021 | 14:13 GMT+7

Ngày 08/10/2021, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức kiểm tra, thẩm định việc chấm điểm thực hiện VHDN Quý III năm 2021 cho các đơn vị trong Công ty. Tổ chấm điểm VHDN đã đánh giá việc tự kiểm tra, chấm điểm công tác thực hiện VHDN các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, đúng yêu cầu: Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo tuần/ tháng, công tác báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng của các đơn vị cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng quy định, các đơn vị có ý tưởng được công nhận, có tin bài về hoạt động cộng đồng xã hội, sách hay đăng website Công ty.

Kết quả thẩm định điểm và xếp loại thực hiện VHDN quý III/2021 có 5/5 đơn vị đạt loại “XUẤT SẮC”: Phòng Hành chính và Lao động đạt 100/100 điểm, Phòng Kế hoạch và Vật tư đạt 100/100 điểm, Phòng Kỹ thuật và An toàn đạt 95,5/100 điểm, Phòng Tài chính Kế toán đạt 95/100 điểm, Phân xưởng Vận hành đạt 90/100 điểm.

Tổ kiểm tra chấm điểm VHDN thẩm định chấm điểm thực thi VHDN của các đơn vị trong quý III/2021

 

Tổ chấm điểm VHDN đã đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho 03 đơn vị thực hiện tốt VHDN quý III/2021 gồm: Phòng Hành chính và Lao động, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật và An toàn./.

Ảnh: Trần Minh Đức, Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Thủy