Phân xưởng Vận hành thực hành nghi thức họp và hội nghị

Thứ hai, 25/3/2024 | 15:52 GMT+7

Nghi thức họp và hội nghị là một trong những nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-EVN ngày 10/01/2023. Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã phổ biến đến toàn thể các đơn vị và áp dụng trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, Phân xưởng Vận hành đã tổ chức cho người lao động trong đơn vị tìm hiểu, thực hành nghi thức họp và hội nghị.

Theo Quy tắc ứng xử, nghi thức cuộc họp có những điểm chính lưu ‎ý như sau:

a) Bắt đầu cuộc họp, người chủ trì cuộc họp giới thiệu thành phần bên chủ trì, sau đó đề nghị bên đối tác giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp.

b) Người chủ trì điều hành cuộc họp theo chương trình đã được gửi trước cho thành phần tham gia.

c) Người tham dự họp phải có mặt tại phòng họp ít nhất 05 phút trước khi bắt đầu họp, tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung trong thời gian họp, chỉ ra ngoài phòng họp nghe điện thoại khi thật cần thiết.

Sau buổi thực hành, người lao động hiểu rõ hơn về nghi thức ứng xử trong các cuộc họp và hội nghị, từ đó sẽ có cách ứng xử phù hợp, tạo ra những chuẩn mực trong thi hành nhiệm vụ để không ngừng nâng cao năng suất lao động và góp phần xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp.

Một số hình ảnh ghi nhận buổi thực hành nghi thực họp và hội nghị

Đưa tin: Nguyễn Công Nhơn