Huấn luyện, sát hạch an toàn điện năm 2022

Thứ tư, 13/4/2022 | 14:14 GMT+7

Thực hiện thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quy trình An toàn điện và Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn điện lực Việt Nam; kế hoạch công tác ATVSLĐ năm 2022 của Công ty, từ ngày 05/4/2022 đến ngày 12/4/2022, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tổ chức 03 đợt huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ cho hơn 50 lượt người lao động làm việc tại các Phòng, Phân xưởng.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các biện pháp, tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện; các biện pháp an toàn khi làm việc tại hệ thống, thiết bị của Nhà máy; việc nhận biết, đánh giá mối nguy cơ, rủi ro và biện pháp kiểm soát; phổ biến và rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ xảy ra trong năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022 trong toàn Tập đoàn. Trong phần thực hành, người lao động được huấn luyện các biện pháp cứu người bị tai nạn điện và thực hành trên hình nhân điện tử; thực hành sơ cấp cứu người bị TNLĐ; sử dụng các PTBVCN, dụng cụ an toàn; lập, viết và duyệt PCT, PTT. Ngoài ra, vướng mắc của người lao động về các biện pháp an toàn đối với các tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế cũng đã được đơn vị huấn luyện (Phòng Kỹ thuật và An toàn) giải đáp, hướng dẫn đảm bảo theo đúng quy trình.

Huấn luyện an toàn điện là hoạt động thường niên của Công ty hàng năm, qua đó đã củng cố thêm kiến thức về an toàn điện, cũng như khả năng nhận biết rủi ro và biện pháp phòng ngừa tai nạn cho người lao động, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong Công ty./.

Một số hình ảnh của khóa huấn luyện

Tin bài: Trần Đình Thích