Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Thứ tư, 30/3/2022 | 15:04 GMT+7

Vào ngày 29/3/2022, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã phối hợp với Công ty đoàn Công ty tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022. Chủ trì Hội nghị ông Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Viết Toại, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị được tổ chức qua hình thức truyền hình trực tuyến, cùng với sự tham dự của 76 người lao động các đơn vị (trực tiếp 63 người, trực tuyến qua Zoom 13 người).

Chủ trì Hội nghị: ông Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thông qua chương trình Hội nghị NLĐ Công ty năm 2022

          Hội nghị đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021;

- Báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty; việc thực hiện TƯLĐTT năm 2021;

- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.

- Báo cáo công khai tài chính năm 2021; việc phân phối, trích lập các quỹ của Công ty.

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do diễn biến thủy văn phức tạp và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Sê San 4 và Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước, của ngành; tăng cường thực hiện dân chủ trong Công ty, tạo sự thống nhất, đoàn kết, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. Đồng thời, tăng cường hoạt động ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới với mục tiêu thích ứng linh hoạt gắn với những giải pháp mạnh mẽ trong phòng chống dịch; chủ động thay đổi phương thức làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và không để dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

Với tinh thần Hội nghị Người lao động được tổ chức là dịp để Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty lắng nghe và trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và phát huy quyền lợi dân chủ trực tiếp của người lao động được thực hiện tốt nhất. Do đó các ý kiến của Người lao động được giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

   Ông Đặng Trung Thi, Quản đốc PX Vận hành phát biểu ý kiến    Ông Hà Đức Minh, Trưởng phòng KH&VT phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các đơn vị, toàn thể NLĐ đã khắc phục khó khăn của dịch bệnh Covid-19, thích ứng linh hoạt vượt qua đại dịch an toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được Tập đoàn giao.  Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị quan tâm phổ biến những Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đến người lao động để người lao động hiểu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong tập thể người lao động, từ đó triển khai thành những hành động, việc làm cụ thể, thi đua lập thành tích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

Ông Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trả lời, giải đáp các ý kiến của Người lao động

Toàn thể NLĐ đã thống nhất thông qua các báo cáo đã trình bày tại Hội nghị và  nội dung trả lời, giải đáp của Giám đốc Công ty về các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

Sau hơn 3h làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao và dân chủ, cùng các ý kiến đóng góp thẳng thắn, cởi mở, có tính xây dựng cao, quan tâm đến hoạt động sản xuất của NLĐ với mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của Công ty, Hội nghị người lao động năm 2022 tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San thành công tốt đẹp.

Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể Người lao động Công ty tại điểm Hội nghị tổ chức tại trụ sở 114 Lê Duẩn

Hình ảnh: Huỳnh Ngọc Phúc, Đưa tin: Phạm Thị Tuyết Minh