“Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Nhà máy điện mặt trời Sê San 4”

Thứ bảy, 9/4/2022 | 13:24 GMT+7

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 với công suất 49MWp được Công ty Phát triển thủy điện Sê San (Công ty) tiếp nhận chính thức để quản lý vận hành vào tháng 01/2022. Ngay từ khi tiếp nhận, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH theo đúng quy định. Phương án chữa cháy NMĐ mặt trời Sê San 4 được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Kon Tum phê duyệt ngày 23/3/2022; Phương án cứu nạn cứu hộ được Giám đốc Công ty ký ban hành ngày 23/3/2020 theo quyết định số 93/QĐ-TĐSS.

Ngày 07/4/2022, đội PCCC&CNCH Công ty đã phối hợp cùng với Phân xưởng Vận hành, Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phòng Hành chính và Lao động tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống chữa cháy là cháy MBA 22/220kV; tình huống cứu nạn là “cứu người bị ngạt khói, ngã gãy xương cánh tay trong đám cháy”.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: báo cháy kịp thời; huy động nhanh các lực lượng để tham gia chữa cháy; triển khai đội hình chữa cháy nhanh chóng, đúng kỹ thuật; thực hiện cứu người bị nạn trong đám cháy nhanh và sơ cấp cứu kịp thời.

Diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động thường niên của Công ty, qua đó đã giúp nâng cao kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị và đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng người lao động về công tác PCCC./.

             Triển khai đội hình chữa cháy 02 lăng B                   Lắp e-jăc-tơ để chữa cháy MBA băng chất chữa cháy Form

Đưa tin: Trần Đình Thích