Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Thứ hai, 18/1/2021 | 15:32 GMT+7

Ngày 15/01/2021, tại trụ sở 114 Lê Duẩn, thành phố pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San (Công ty) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021. Ông Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Viết Toại, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Ông Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Viết Toại, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công ty, Ông Hà Đức Minh, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư đã trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, mặc dù năm 2020 là một năm khó khăn dịch bệnh, thiên tai, tình hình thuỷ văn lưu vực hồ Thuỷ điện Sê San diễn biến phức tạp, thời tiết khô hạn, lưu lượng nước về hồ chứa nhà máy thủy điện Sê San 4 chỉ đạt 75% so với trung bình nhiều năm. Nhưng nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo EVN cùng sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, thách thức, tập thể Công ty đã đạt được các mục tiêu chính đã đề ra:

- Điện sản xuất triệu kWh 1.105 1.105,5 => Đạt 100,05% kế hoạch năm

- Điện tự dùng % 0,30 0, => Đạt

- Hệ số khả dụng % 92,01 92,57 => Đạt

- Tỷ lệ dừng máy do sự cố % 0,49 0,0 => Đạt

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Toại, Phó chủ tịch Công đoàn Công đọc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 với kết quả đạt được: Việc tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh các dự thảo Quy chế, Nội quy; Việc thực hiện các mục tiêu năm 2020.

 Các báo cáo: Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 -2021; Báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty, thực hiện TƯLĐTT năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 cũng đã được gửi đến toàn thể người lao động thông qua hệ thống E-Office để biết và tham gia góp ý, thảo luận các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ tại Hội nghị.

                Ông Đỗ Huy An, Tổ trưởng tổ bảo vệ phát biểu                      Ông Nguyễn Minh Khứ, Phó Giám đốc Công ty phát biểu

Các ý kiến đóng góp của người lao động trực tiếp tại Hội nghị đã được Chủ trì Hội nghị tiếp thu và trả lời thỏa đáng.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Hồ Trung Đông đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020. Mặc dù trong điều kiện thời tiết thủy văn không thuận lợi nên công tác sản xuất điện của Nhà máy thủy điện Sê San 4 gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Công ty cũng đã đạt được những thành tích nổi bật trên các mặt công tác như: Vận hành an toàn các công trình hồ, đập nhà máy; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động sản xuất 03 tổ máy; hoàn thành 23 danh mục SCL, xử lý 258 khiếm khuyết; Không có vi phạm về ATVSLĐ, BHLĐ, PCCN -PCTT và BVMT; Hoàn thành tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực phục vụ CBSX điện mặt trời Sê San 4 có công suất 49MWp; Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư thiết bị, hành chính, thanh tra, pháp chế, an ninh, quốc phòng, truyền thông, an sinh xã hội; Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước, tổng số tiền thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước: 200 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực với 11 ý tưởng cải tiến, cải cách thủ tục hành chính được Công ty công nhận đưa vào áp dụng.

Ông Hồ Trung Đông, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 được Giám đốc Công ty xác định: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với 7 mục tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ, và 8 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch...Trong đó Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, sáng tạo, tận tụy với công việc, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.   

Cũng tại Hội nghị, toàn thể NLĐ tham gia bầu đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ cấp Tập đoàn; Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử

Toàn thể người lao động thống nhất cao và thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công ty đề ra.

Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ tham dự Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021, Công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Ông Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Viết Toại, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ký cam kết thi đua

Lễ tổng kết cũng chính là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn của Công ty trong năm 2020.  

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị.

Tin bài: Tuyết Minh, Hình ảnh: Thiện Chiến