Giám đốc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2020

Thứ năm, 7/1/2021 | 07:53 GMT+7

Giám đốc Công ty Phát triển thủy điện Sê San - Hồ Trung Đông đã ký các Quyết định về công tác thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do EVN giao trong năm 2020. Theo đó, Quyết định số 2485/QĐ-TĐSS đã công nhận 03 tập thể là Phòng Hành chính và Lao động, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán là tập thể lao động xuất sắc năm 2020. Đồng thời, Giám đốc đã ký Quyết định số 2487/QĐ-TĐSS để khen thưởng cho 18 cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về danh hiệu thi đua, Giám đốc đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-TĐSS công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020 cho 12 cá nhân và Quyết định số 2486/QĐ-TĐSS được Giám đốc công nhận 02 tập thể là Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phân xưởng vận hành cùng với 96 cá nhân được danh hiệu lao động tiên tiến năm 2020 kèm mức thưởng tương ứng.

Giám đốc Hồ Trung Đông chụp hình lưu niệm với CBCNV tham gia Hội thi ATVSV giỏi năm 2020

Bộ phận thi đua khen thưởng của Công ty đã, đang hoàn thiện và trình hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cấp trên: EVN, Ủy ban quản lý vốn và Chính phủ cho tập thể, cán bộ công nhân viên Công ty vì thành tích trong năm 2020. Với những kết quả đạt được trong năm 2020 trên các mặt công tác, nhiệm vụ do EVN cùng với việc động viên khen thưởng kịp thời của Giám đốc Công ty và cấp trên là động lực để toàn thể người lao động của Công ty hoàn thành kế hoạch EVN giao trong năm 2021./.

Minh Đức