Tổng kết công tác Đảng Công ty Phát triển thủy điện Sê San năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ hai, 18/1/2021 | 15:09 GMT+7

Sáng ngày 15/1/2021, tại trụ sở 114 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Đ/c Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Tiến Cường Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy.

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2020, đồng chí Hồ Trung Đông nhấn mạnh, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020 với 62 nội dung cụ thể theo từng tháng, quý; ban hành 06 kế hoạch, 03 chương trình, 03 Nghị quyết chuyên đề. Hoạt động công tác Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể đoàn kết, đồng thuận, chủ động, sáng tạo trong điều hành, quản lý, lãnh đạo và nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2020; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất; tiếp nhận, quản lý vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4; Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra được Đảng ủy Công ty quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao kỷ cương chấp hành chính sách pháp luật, ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty; Hoàn thành tốt Nghị quyết Chủ đề năm 2020 “tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 2016-2020”.

Về phương hướng năm 2021, Đảng ủy Công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ trực thuộc, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể - chính trị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao: Đảm bảo quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 4, Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống điện Quốc gia; tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tập đoànChuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Về giải pháp thực hiện, Đảng ủy Công ty sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời công tác xây dựng đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Kết thúc báo cáo, tiếp đến là phần thảo luận, góp ý. Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty đã có những ý kiến đóng góp thiết thực cho bản dự thảo báo cáo tổng kết, như vấn đề về công tác phát triển Đảng viên, triển khai tốt nội dung chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Tiến Cường - ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Công ty trong năm 2020 đã lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất được giao. Đồng thời đồng chí Đoàn Tiến Cường đánh giá cao việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Công ty như việc tổ chức hiệu quả Hành trình đỏ năm 2020, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình mắc bệnh phong, đặc biệt Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức tốt buổi tuyên truyền bảo lòng hồ công trình thủy điện Sê San 4. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng chí Đoàn Tiến Cương tin tưởng Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tập đoàn giao và thực hiện thành công chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Đ/c Đoàn Tiến Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ EVN - Giám đốc Công ty thủy điện Ialy phát biểu 

Đồng chí Hồ Trung Đông bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Tiến Cường, trong năm 2021, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được EVN giao và triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong toàn Công ty.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Trung Đông, ghi nhận những thành tích của tập thể BCH Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời đề nghị các chi bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng ủy Công ty trong năm 2021.

Các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Công ty cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 được công bố tại Hội nghị.

 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã thành công tốt đẹp, với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng ủy Công ty ngày càng vững mạnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất của Công ty năm 2021./.

Toàn thể Đảng viên chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Công ty và đ/c Đoàn Tiến Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ EVN - Giám đốc Công ty thủy điện Ialy

Tin bài: Tuyết Minh, Hình ảnh: Thiện Chiến