Diễn tập phương án PCTT&TKCN, phương án PCCC&CNCH, xử lý sự cố kỹ thuật thiết bị và sự cố thông tin liên lạc năm 2022

Thứ ba, 21/6/2022 | 08:37 GMT+7

Thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN và kế hoạch PCCC&CNCH, ngày 20/6/2022, tại Nhà máy Thủy điện Sê San 4, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN, phương án PCCC&CNCH, xử lý sự cố kỹ thuật thiết bị và sự cố thông tin liên lạc năm 2022.

Tình huống diễn tập là “Bảo vệ 87T Máy biến áp T1 tác động, có cháy tại Pha C MBA T1, trong quá trình chữa cháy có người bị ngất do ngạt khói và trượt ngã gãy xương cánh tay; mực nước nắp tua bin H1 tăng cao do hư hỏng chèn trục tua bin.  Phát hiện có hư hỏng (vết nứt) tại bê tông bản mặt thương lưu đập đất bờ phải, cần hạ mực nước hồ từu cao trình 214,5m về cao trình 213m để xử lý điểm sự cố; trong quá trình điều hành xử lý, xảy ra tình huống mất điện thoại đường dài và điện thoại hotline A0, A3”. Lệnh diễn tập được Lãnh đạo Công ty ban hành vào lúc 09h45p.

Đây là tình huống diễn tập phức tạp, xếp chồng sự cố trên các lĩnh vực: PCCC&CNCH; xử lý sự cố kỹ thuật thiết bị; PCTT&TKCN, ứng phó thiên tai và sự cố hệ thống thông tin liên lạc. Vì vậy đòi hỏi các cá nhân, đơn vị tham gia diễn tập phải xác định được thứ tự ưu tiên xử lý (cứu người bị nạn, chữa cháy, điều tiết hồ chứa, xử lý sự cố thiết bị...), đồng thời phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ để việc xử lý đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình diễn tập, các đơn vị tham gia đã phản ứng nhanh nhẹn, điều động các lực lượng hợp lý, thao tác xử lý chính xác, đảm bảo an toàn, có tổ chức và tuân theo mệnh lệnh của người chủ trì. Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các đơn vị trong Công ty, EVNPSC Tây Nguyên đã đảm bảo quá trình diễn tập đạt hiệu quả và yêu cầu.

Mục tiêu của đợt diễn tập là nhằm nâng cao ý thức cho người lao động của Công ty trong công tác ứng phó thiên tai, xử lý sự cố cháy nổ - cứu nạn cứu hộ, xử lý sự cố kỹ thuật thiết bị và sự cố thông tin liên lạc; rèn luyện kỹ năng và phản ứng nhanh cho mỗi người lao động khi có sự cố, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị; Rèn luyện bản lĩnh, kinh nghiệm, tạo tính thuần thục, nhanh nhạy và thao tác chính xác; Kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện tham gia vào công tác ứng phó thiên tai và công tác PCCC&CNCH.

Sau khi kết thúc diễn tập, Lãnh đạo Công ty và các đơn vị tham gia đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót. Buổi diễn tập kết thúc thành công vào lúc 11h20ph cùng ngày./.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập:

Tổ chức phun nước chữa cháy giả định Máy biến áp và di chuyển người bị nạn

Tổ chức gia cố, xử lý tạm thời điểm sự cố bê tông bản mặt thượng lưu đập đất bờ phải

Tin bài và hình ảnh: Trần Đình Thích