Đào tạo Kaizen – 5S và Kỹ năng đánh giá nội bộ tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho CBCNV Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Thứ hai, 15/8/2022 | 08:22 GMT+7

Để tiếp tục duy trì và triển khai áp dụng hiệu quả công cụ cải tiến Kaizen-5S trong Công ty Phát triển thủy điện Sê San, từ ngày 09/8-12/8/2022, Công ty đã phối hợp với Viện năng suất – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức thành công chương trình đào tạo công cụ cải tiến Kaizen-5S và kỹ năng đánh giá nội bộ Kaizen-5S tích hợp hệ thống quản lý chất lượng quản lý ISO-9001-2015 cho CBCNV với sự tham gia giảng dạy của Tiến sỹ Cao Hoàng Long, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn cải tiến Kaizen- 5S.

Từ ngày 09/8-10/8/2022 toàn thể CBCNV được hướng dẫn cách áp dụng Kaizen-5S.

Tiến sỹ Cao Hoàng Long hướng dẫn CBCNV về công cụ cải tiến

Từ ngày 11/8/12/8/2022 là các nội dung về  Kỹ năng đánh giá nội bộ Kaizen – 5S tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 dành cho các đánh giá viên nội bộ của Công ty.

Kaizen-5S được xem như yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp có thể cải tiến môi trường làm việc, loại bỏ lãng phí hiệu quả, nâng cao năng suất chất lượng công việc. Thông qua khóa học, CBCNV Công ty có nhìn nhận rõ nét hơn về Kaizen – 5S; Mục tiêu chính khi triển khai Kaizen-5S; Cách thức triển khai và duy trì Kaizen-5S; Kỹ năng đánh giá nội bộ và cải tiến luôn là điều kiện tiên quyết hàng đầu cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vừa cải tiến năng suất – chất lượng vừa cải tiến để có thể thích nghi với sự cạnh tranh và thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài./.

Đưa tin: Hồ Sỹ Hưng