Chi bộ phòng Hành chính và Lao động tổ chức tuyên dương các đảng viên viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Thứ sáu, 13/10/2023 | 13:23 GMT+7

Vừa qua, Chi bộ phòng Hành chính và Lao động (HC&LĐ) tổ chức họp chi bộ triển khai nhiệm vụ tháng 10 và tuyên dương các Đảng viên thuộc Chi bộ viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

          Chi bộ phòng HC&LĐ có 03 bài dự thi, số lượng bài viết tham dự của Chi bộ năm nay nhiều hơn, phong phú hơn về nội dung so với các năm trước, cụ thể: (1) Tác phẩm Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ phòng HC&LĐ; (2) Tác phẩm Phát huy giá trị văn hóa trong công tác xây dựng, lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San của đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Đảng viên Chi bộ phòng HC&LĐ; (3) Tác phẩm Đoàn thanh niên Công ty Phát triển thủy điện Sê San hình thành ý thức sử dụng mạng xã hội tích cực trong kỷ nguyên số của đồng chí Dương Thị Mỹ Hòa – Bí thư Chi đoàn Công ty.

Chi bộ khen thưởng cho 03 đồng chí có tác phẩm tham dự Giải búa liềm vàng 2023

          Các bài dự thi tập trung phản ánh công tác xây dựng Đảng, các giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất của Công ty; tuyên truyền qua mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

          Đồng chí Bí thư Chi bộ biểu dương các Đảng viên đã có bài dự thi Giải Búa liềm vàng. Đồng thời động viên, khích lệ tiếp tục có số lượng Đảng viên hưởng ứng dự thi thời gian tới nhiều hơn, nội dung bài thi phong phú hơn để định hướng, tuyên truyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng; lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt, bảo vệ lẽ phải, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên./.

Tập thể Chi bộ 2

Đưa tin: Mỹ Hòa