Service Desk Plus hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm tài chính

Thứ ba, 7/11/2023 | 13:48 GMT+7

Triển khai yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) về vận hành hệ thống phần mềm tài chính, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin đã hệ thống phần mềm tài chính trong toàn EVN đã xây dựng trang web Service Desk Plus (SDP) theo quy trình quản lý.

Giao diện trang web SDP

Ngày 13/10/2023 Công ty Viễn thông Điện lực Công nghệ Thông tin tổ chức đào tạo trực tuyến hổ trợ vận hành các hệ thống phần mềm tài chính trên SDP. Để các đơn vị trong EVN thực hiện đồng bộ giải pháp chung, quy định trách nhiệm theo phân cấp, đảm bảo xử lý các yêu cầu chất lượng dịch vụ.

Từ 13/10/2023 đến 25/10/2023, Phòng Tài chính Kế toán Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tham gia và hoàn thành thử nghiệm SDP vận hành 4 hệ thống phần mềm tài chính nội bộ EVN hiện hành: ERP, CF, E-Invoice và E-Payment.

Nội dung và thông tin chi tiết yêu cầu của người dùng cuối được đưa lên SDP

Hệ thống SDP bắt đầu đưa vào vận hành từ 01/11/2023, tiếp nhận tất cả các yêu cầu hỗ trợ và lỗi khi sử dụng các phần mềm tài chính của EVN.

Thông báo kết quả xử lý gửi về mail đã đăng ký

Khi SDP đi vào hoạt động ổn định sẽ hỗ trợ và nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống phầm mềm tài chính của EVN./.

Đưa tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy