Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 16/5/2023 | 07:32 GMT+7

Ngày 15/5, tại trụ sở số 114 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San (Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Vũ Huy Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Đ/c Vũ Huy Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn (phía tay trái) và đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị

Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đã được Nghị quyết đại hội đề ra. 

Theo báo cáo do đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày tại hội nghị: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, biến đổi khí hậu diễn ra khó lường và tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, công cuộc tái cơ cấu trong toàn Tập đoàn nhưng Đảng bộ Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần chủ động, đoàn kết và sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Công ty thực hiện tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất, luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị hoạt động tốt phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể theo Điều lệ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2024. Các tổ chức đoàn thể đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, chăm lo đời sống CBCNV, tham gia xây dựng hệ thống chính trị góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được BCH Đảng bộ Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Trong công tác sản xuất kinh doanh Đảng bộ Công ty đã tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chủ đề hàng năm, đồng thời ban hành các Nghị quyết về việc triển khai chủ đề, nhiệm vụ kế hoạch và các công việc trọng tâm hàng năm; nỗ lực hoàn thành tốt công tác sản xuất của Nhà máy thủy điện Sê San 4 và Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4; thực hiện tốt các chỉ tiêu khác như công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí; công tác sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội; công tác truyền thông; công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp; công tác lãnh đạo đoàn thể đều hoàn thành kế hoạch giao.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được Đảng bộ Công ty đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế khuyết điểm để tập trung khắc phục về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính.

Đảng viên Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe 03 nội dung tham luận của các Chi bộ đóng góp chung vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

A person standing at a podium with flowersDescription automatically generated with medium confidence

Đ/c Đặng Trung Thi, Bí thư Chi bộ 1 trình bày tham luận Chủ đề “Định hướng và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 4 và Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 trong tình hình hiện nay”.

A person standing at a podium with flowersDescription automatically generated with low confidence

Đ/c Nguyễn Viết Toại, Bí thư Chi bộ 3 trình bày tham luận Chủ đề “Giải pháp và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng bộ Tập đoàn về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Huy Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong nửa nhiệm kỳ qua. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 kéo dài nhưng Đảng bộ Công ty đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận xét trong những mặt tồn tại, hạn chế, đồng chí đánh giá cao sự nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế của Đảng bộ Công ty.

A person standing at a podium with flowersDescription automatically generated with medium confidence

Đ/c Vũ Huy Toàn, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo hội nghị

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Huy Toàn yêu cầu Đảng bộ Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp hiệu quả các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đến các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; thực hiện và triển khai kịp thời việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVN đến toàn thể CBCNV, thực hiện tốt chủ đề của năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

A person standing in front of a podium with flowersDescription automatically generated with medium confidence

Đ/c Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Huy Toàn về sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đồng chí đối với Đảng bộ Công ty. Đảng bộ Công ty sẽ nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Với mong muốn Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với các mặt hoạt động, công tác của Đảng bộ Công ty, tạo mọi điều kiện cho Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

A group of people in white shirts and black skirtsDescription automatically generated with medium confidence

Chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Hình ảnh: Thiện Chiến; Đưa tin: Tuyết Minh