Tiếp tục duy trì Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S

Thứ tư, 20/9/2017 | 11:10 GMT+7

Ngày 02/8/2017, Viện Năng suất Việt Nam lần thứ ba đã cấp lại Chứng nhận thực hành tốt 5S cho Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Kaizen/5S là công cụ cải tiến năng suất được Lãnh đạo Công ty quan tâm, triển khai áp dụng ngay sau khi Công ty được thành lập bên cạnh Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2005.

 Đây là lần thứ 3, Viện Năng suất Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt 5S cho Công ty Phát triển thủy điện Sê San, chứng nhận có giá trị đến ngày 02/8/2019.

Chứng nhận thực hành tốt 5S của Công ty được cấp lần đầu vào ngày 22/4/2013, chỉ sau 02 năm kể từ khi Công ty chính thức đi vào hoạt động (01/4/2010); lần thứ 2 được cấp chứng nhận lại là vào ngày 08/7/2015.

Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ nâng cao năng suất, trong 07 năm qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; các hoạt động của Công ty đều được thực hiện một cách nề nếp, khoa học, ngăn nắp, cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể, thân thiện với môi trường./.

Huỳnh Thế Nhân