Duy trì tiêu chí thực hành tốt 5S

Thứ hai, 20/7/2015 | 13:27 GMT+7

5S là một công cụ cải tiến năng suất được lãnh đạo Công ty Phát triển thủy điện Sê San quan tâm áp dụng ngay sau khi Công ty được thành lập, bên cạnh Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025:2005.

Chứng nhận thực hành tốt 5S của Công ty được Viện năng suất Việt Nam cấp lần đầu vào ngày 22/04/2013, chỉ sau 2 năm kể từ khi Công ty chính thức đi vào hoạt động (01/4/2010).

Với việc quan tâm sâu sát đến các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất của lãnh đạo Công ty, trong 5 năm qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Bên cạnh đó, ý thức của CBCNV Công ty ngày càng được nâng cao rõ rệt; mọi hoạt động của Công ty đều được thực hiện một cách nề nếp, chuẩn mực; cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, thông qua các công cụ, tiêu chuẩn áp dụng đã tạo được môi trường làm việc thân thiện, trách nhiệm.

Nhằm phát huy và duy trì kết quả đạt được, trong các ngày 18, 19/6/2015, lãnh đạo Công ty đã tiếp tục mời Viện năng suất Việt Nam tiến hành đánh giá lại tiêu chí thực hành tốt 5S của Công ty sau 2 năm áp dụng. Đoàn đánh giá gồm các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Viện năng suất đã tiến hành đánh giá tại các vị trí làm việc của Công ty và đã có những nhận xét sát thực, giúp cho CBCNV Công ty hiểu rõ và áp dụng các tiêu chí một cách thiết thực hơn. Nỗi bật trong những nhận xét về các điểm mạnh của Công ty là “Ban lãnh đạo rất quan tâm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện và hỗ trợ các nguồn lực thực hiện kịp thời”, “Các cấp quản lý hiểu ý nghĩa thực sự của 5S, tạo sự thuận lợi cho công việc, tinh thần, thái độ làm thực, cải tiến sáng tạo”, “Văn hóa làm việc cởi mở, đoàn kết thuận lợi cho việc chia sẻ, học hỏi lẫn nhau”

Trên cở sở kết quả thực hành tốt 5S của Công ty, báo cáo đánh giá của Đoàn chuyên gia, ngày 07/7/2015, Viện trưởng Viện năng suất Việt Nam đã có Quyết định số 48/QĐ-NS quyết định cấp Chứng nhận thực hành tốt 5S cho Công ty phát triển thủy điện Sê San, chứng chỉ có hiệu lực đến 08/7/2017.

Việc được cấp lại chứng chỉ Thực hành tốt 5S đã chứng tỏ được sự quan tâm của lãnh đạo và ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn trong thực hiện công việc của CBCNV Công ty.

Một số hình ảnh thực hành tốt 5S của Công ty:

Chứng nhận thực hành tốt 5S:

Nguyễn Viết Toại