Lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử trên E-Invoice

Thứ sáu, 3/3/2023 | 09:53 GMT+7

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế có Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Cụ thể:

- Từ 01/07/2022, các tổ chức chi trả thu nhập sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử, không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan Thuế. 

- Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, các tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế) có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành (là các chứng từ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 01/07/2022). Hoặc đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ do Cơ quan Thuế cấp thì tiếp tục sử dụng.

Thực hiện quy định nêu trên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 473/EVN-TCKT+VTCNTT ngày 07/02/2023 về việc triển khai chức năng lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử trên hệ thống E-Invoice. Theo đó, EVN giao nhiệm vụ cho Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) như sau:

- Hoàn thiện bản cập nhật, gửi và phối hợp với các Tổng Công ty thực hiện cập nhật chức năng Quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử lên hệ thống E-invoice đang vận hành tại các đơn vị: Hoàn thành trước ngày 15/2/2023.

- Thực hiện hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao cho các đơn vị áp dụng: Hoàn thành trước ngày 20/2/2023.

Ngày 13-14/2/2023 EVNICT đã có đợt tập huấn về triển khai chức năng lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử trên hệ thống E-invoice cho các đơn vị.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Đến nay, các đơn vị có thể sử dụng chức năng lập, phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử trên hệ thống E-invoice. Đây cũng là một bước của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán./.  

Bài viết: Nguyễn Thị Hương (P5)