Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Thứ hai, 21/11/2022 | 14:26 GMT+7

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong buổi chiều ngày 18/11/2022, Công ty Phát triển thủy điện Sê San cùng với Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022.

Tham dự Hội nghị đối thoại có sự tham gia của đại diện người sử dụng lao động gồm Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị chuyên môn. Đại điện người lao động gồm có Chủ tịch Công đoàn Công ty và các thành viên khác trong Tổ đối thoại theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, Công ty đã tiếp nhận tổng cộng 09 ý kiến của Công đoàn Công ty về các vấn đề trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho người lao động… Tất cả các ý kiến này đã được Giám đốc Công ty trả lời thỏa đáng và giao cho các đơn vị chuyên môn có phương án triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Khứ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị

Các thành viên tham gia đối thoại đã thảo luận nghiêm túc trên tinh thần đối thoại dân chủ, cởi mở và có trách nhiệm hướng tới giải pháp hai bên cùng có lợi.

Việc thực hiện đối thoại theo quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc luôn được Giám đốc và Công đoàn Công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các hoạt động của Công ty, phát huy tính sáng tạo, chủ động góp phần hoàn thành kế hoạch được giao./.

Đưa tin: Lê Thị Thủy, Hình ảnh: Thiện Chiến