“CBCNV Công ty Phát triển thủy điện Sê San đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19”

Thứ ba, 7/9/2021 | 15:57 GMT+7

Trong thời gian vừa qua, toàn thể CBCNV Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trong mọi điều kiện, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, với sự xuất hiện của các biến thể mới đang bùng phát trên diện rộng, khó kiểm soát đã tác động tiêu cực đến đời sống, việc thực hiện công việc của người lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; để tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng chung tay kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, trên cơ sở Chỉ thị liên tịch số 5345/CTLT-EVN-CĐ ngày 31/8/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 06/9/2021 Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty Phát triển thủy điện Sê San phát động phong trào thi đua đặc biệt “CBCNV Công ty Phát triển thủy điện Sê San đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19” .

NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, của EVN về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

2. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh trong mọi điều kiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch EVN giao cho Công ty năm 2021 và những năm tiếp theo.

3. Đảm bảo 100% CBCNV đơn vị cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; không để đơn vị dừng hoạt động do dịch bệnh Covid -19 gây ra.

4. Đảm bảo công tác an sinh nội bộ, không để người lao động và gia đình người lao động thiếu ăn, giúp đỡ gia đình người lao động bị cách ly sản xuất, cách ly y tế và trong thời gian chữa bệnh; tham gia tích cực an sinh xã hội; chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”; đảm bảo người lao động bị nhiễm Covid-19 được tiếp cận với y tế và hỗ trợ tốt nhất, đặc biệt tập trung vào các trường hợp F0, F1.

5. Phát huy tính sáng tạo của CBCNV để tham gia đề xuất những biện pháp, mô hình, cách làm mới trong việc phòng chống dịch có hiệu quả cao hơn.

Với tinh thần thi đua yêu nước, Giám đốc Công ty và BCH Công đoàn Công ty Phát triển thủy điện Sê San kêu gọi toàn thể CBCNV toàn Công ty thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “CBCNV Công ty Phát triển thủy điện Sê San đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19” để sớm ổn định tình hình, đưa hoạt động của Công ty nói riêng, Tập đoàn nói chung, đơn vị, địa phương, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới./.

                       

Ban biên tập