Diễn tập phương án khởi động đen NMTĐ Sê San 4 năm 2021

Thứ ba, 3/8/2021 | 13:31 GMT+7

Thực hiện quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định khởi động đen và khôi phục HTĐ Quốc gia và Phương án khởi động đen ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-EVN ngày 07/4/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 30/7/2021, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã phối hợp cùng với Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (A0), Trung tâm Điều độ HTĐ Miền trung (A3) tổ chức diễn tập khởi động đen Nhà máy thủy điện Sê San 4.

Lúc 09h21p, lệnh từ Trung tâm Điều độ HTĐ Miền trung khởi động tổ máy H1 vào chế độ Line Charge, chỉ 06 phút sau, tổ máy H1 đã khởi động thành công và sẵn sàng xung điện cho đường dây 275 Pleiku. Ngay sau đó, theo lệnh A3, MC275 tại trạm Sê San 4 đã đóng điện thành công cho đường dây 275 Sê San 4 - Pleiku, sẵn sàng cho việc khôi phục lại HTĐ theo phương án diễn tập. Đến 09h55p, quá trình diễn tập kết thúc thành công.

Việc diễn tập phương án khởi động đen luôn được Công ty phối hợp cùng với các cấp Điều độ thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm kiểm tra tình trạng khởi động đen của các tổ máy NMTĐ Sê San 4, cũng như đánh giá khả năng phối hợp giữa NMTĐ Sê San 4 và các cấp điều độ trong công tác khôi phục HTĐ, đảm bảo cho việc khôi phục HTĐ nhanh nhất trong trường hợp sự cố.

Ca trực điều hành phương án diễn tập và Tổ máy H1 được lựa chọn trong tình huống diễn tập

Trần Đình Thích (P4)