31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ Công an quản lý

Thứ ba, 29/10/2019 | 10:37 GMT+7

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2019/TT-BCA về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, danh mục bao gồm 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, gồm:

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn

Biện pháp quản lý đốvới hàng hóa nhập khu

1

Súng bắn lưới

TCVN-AN: 133:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

2

Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,...)

TCVN-AN: 112:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

3

Đạn cao su 9,5 mm

TCVN-AN: 100:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

4

Lựu đạn khói

TCVN-AN: 110:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

5

Lựu đạn khói cay

TCVN-AN: 111:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

6

Quả khói

TCVN-AN: 113:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

7

Quả rít khói màu

TCVN-AN: 114:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

8

Quả cay khói nổ

TCVN-AN: 115:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

9

Quả nổ nghiệp vụ

TCVN-AN: 116:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

10

Dùi cui điện

TCVN-AN: 082:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

11

Gậy chỉ huy giao thông

TCVN-AN: 074:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

12

Bình xịt cay OC

TCVN-AN: 121:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

13

Bình xịt cay PAVA

TCVN-AN: 122:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

14

Bình xịt bột cay CS dạng rắn - khí

TCVN-AN 129:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

15

Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng - khí

TCVN-AN: 083:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

18

Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 123:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

19

Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 124:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

20

Lá chắn điện

TCVN-AN: 073:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

21

Áo giáp chống đạn cấp III

TCVN-AN: 077:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

22

Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III

TCVN-AN: 078:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

23

Áo giáp chống đâm

TCVN-AN: 071:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

24

Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo

TCVN12314:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

25

Bình chữa cháy xách tay

TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

26

Bình chữa cháy có bánh xe

TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

27

Súng phóng quả nổ

TCCS-AN: 03:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

28

Lựu đạn khói cay đa năng

TCCS-AN: 05:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

29

Lựu đạn khói màu đa năng

TCCS-AN: 06:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

30

Hộp phát khói

TCCS-AN: 08:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

31

Mặt nạ phòng độc

TCCS-AN: 09:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

  • Ngày ban hành: 26/3/2019.
  • Ngày có hiệu lực: 10/5/2019.

Xem và tải văn bản tại đây