• Thành tích của Công ty

    13:45 | 19/12/2014

    Công ty Phát triển Thủy điện Sê San chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2010. Trong thời gian qua, Tập thể CBCNV Công ty đã quyết tâm đoàn kết, hết mình vì công việc, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao....

D-Office

D-Office

Quản lý kỹ thuật

Quản lý kỹ thuật

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Chuyển đổi số EVN

Chuyển đổi số EVN