• Giới thiệu tổng quan về Công ty

    10:32 | 19/12/2014

    Công ty Phát triển thủy điện Sê San được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-EVN ngày 29/01/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2010 với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 4 gồm 03 tổ máy có công suất...

D-Office

D-Office

Quản lý kỹ thuật

Quản lý kỹ thuật

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Chuyển đổi số EVN

Chuyển đổi số EVN