Thủ tục viết Sơ yếu lý lịch người lao động bằng văn bản

Thứ sáu, 16/6/2017 | 10:56 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người lao động điền các thông tin theo mẫu (BM.QC.023.01.P3), ký xác nhận.

Bước 2. Nộp Sơ yếu lý lịch cho Phòng Tổ chức - Nhân sự kiểm tra việc viết, khai theo mẫu.

Cách thực hiện

Người lao động điền sơ yếu lý lịch gửi cho Phòng Tổ chức - Nhân sự trình Giám đốc Công ty xem xét, duyệt lưu hồ sơ theo quy định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sơ yếu lý lịch người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Theo thông báo của Phòng Tổ chức - Nhân sự hàng năm

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Sơ yếu lý lịch.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế