Thủ tục lập sổ đăng ký hồ sơ người lao động

Thứ sáu, 16/6/2017 | 10:53 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập sổ đăng ký hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.03.P3).

Bước 2. Phòng TC-NS lưu theo dõi, phục vụ công tác tra cứu.

Cách thực hiện

Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập sổ đăng ký hồ sơ người lao động

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sổ đăng ký hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Sổ đăng ký hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế