Thủ tục lập phiếu giao nhận hồ sơ người lao động

Thứ hai, 26/6/2017 | 07:47 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu giao nhận hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.07.P3).

Bước 2. Phòng TC-NS xem xét việc lập phiếu chuyển hồ sơ của nhân viên, ký thừa lệnh Giám đốc Công ty bàn giao hồ sơ người lao động.

Cách thực hiện

Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu chuyển hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, ký thừa lệnh bàn giao hồ sơ người lao động.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu giao nhận hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu giao nhận hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế