Thủ tục lập phiếu chuyển hồ sơ người lao động

Thứ sáu, 16/6/2017 | 10:49 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu chuyển hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.06.P3).

Bước 2. Phòng TC-NS xem xét việc lập phiếu chuyển hồ sơ của nhân viên.

Bước 3. Trình Giám đốc phê duyệt.

Bước 4. Tiến hành bàn giao cho người nhận, ký xác nhận.

Cách thực hiện

Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu chuyển hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, báo cáo Giám đốc Công ty duyệt giao nhận hồ sơ.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu chuyển hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu chuyển hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế