Thủ tục lập Phiếu nhập kho tạm thời

Thứ năm, 12/5/2016 | 08:52 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Thủ kho Công ty điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.07.P6.

Bước 2. Chuyển Người giao hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư phê duyệt.

Cách thực hiện

Thủ kho Công ty điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển Người giao hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu nhập kho tạm thời.

- Số lượng hồ sơ: 02 liên.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Phiếu nhập kho tạm thời.