Thủ tục giao nộp tài liệu vào lưu trữ Công ty

Thứ năm, 12/5/2016 | 09:05 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Đơn vị/cá nhân giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ của Công ty điền các thông tin theo mẫu BM.QC.003.02C.P1 và BM.QC.003.03C.P1.

Bước 2. Đơn vị/cá nhân giao nộp ký xác nhận, chuyển nhân viên lưu trữ Công ty ký xác nhận.

 Cách thực hiện

Đơn vị/cá nhân giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ của Công ty điền các thông tin theo các mẫu trên; bên giao, bên nhận ký xác nhận.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu;

     + Biên bản giao nhận tài liệu;

     + Kèm theo hồ sơ, tài liệu giao nộp.

     - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định công tác văn thư, lưu trữ

Biểu mẫu

1. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

2. Biên bản giao nhận tài liệu.