Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị phụ thuộc dự án

Thứ bảy, 20/12/2014 | 22:26 GMT+7
ông ty phát triển thủy điện Sê San đăng ký thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị phụ thuộc dự án: Sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị phụ năm 2013 của Công ty phát triển thủy điện Sê San.