Giới thiệu tổng quan về Công ty

(Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004 trên sông Sê San thuộc địa phận 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổ máy số 1 hoà lưới quốc gia vào ngày 28/09/2009, Tổ máy số 2 phát điện ngày 08/12/2009, Tổ máy số 3 phát điện ngày 20/03/2010).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện và sửa chữa thiết bị điện.
- Giáo dục nghề nghiệp; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Buôn bán vật liệu, lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị ngành điện; đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực, gia công cơ khí.