Công ty phát triển thủy điện Sê San

Hôm nay ngày 20 / 12 / 2014
Một số chế độ chính sách thay đổi trong năm 2013 PDF. In Email

*  Mức lương tối thiểu vùng cao hơn mức lương hiện nay 250.000-350.000 đồng/tháng. Mức lương này sẽ được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu vùng I là 2.350.000 đồng/tháng (hiện nay là 2.000.000 đồng/tháng), vùng II: 2.100.000 đồng/tháng (hiện nay 1.780.000 đồng/tháng), vùng III: 1.800.000 đồng/tháng (hiện nay 1.550.000 đồng/tháng) và vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng (hiện nay 1.400.000 đồng/tháng).

Thông tin tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ, thay thế nghị định 70/2011/NĐ-CP.


* Dãn thời hạn đăng ký thất nghiệp từ 7 ngày lên 3 tháng. Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.

Thông tin tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp.

* Lao động nữ nghỉ thai sản từ ngày 02/01/2013 thì có thể được hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng. Đó là quy định tại Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012. Tuy Bộ Luật này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/5/2013, nhưng tại Điều 250 quy định như sau: Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ Luật này.

* Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN từ ngày 1/7/2013 sẽ tăng lên như sau:

Đối với đối tượng nộp thuế 9 triệu đồng/ tháng (108 triệu đồng/năm)

Đối với người phụ thuộc: 3,6 triệu/ tháng.

Nếu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có biến động từ 20% thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để áp dụng cho kì tính thuế tiếp theo.

Thông tin trên được quy định tại Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13.

* Đối với hoạt động công đoàn trong Công ty, bắt đầu từ năm 2013, sẽ có thêm nhiều cơ chế để thu hút người lao động tham gia. Một trong các chính sách theo Luật Công đoàn 2012 là việc đảm bảo việc làm cho người lao động là cán bộ công đoàn:“Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ”.

Thông tin tại Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

Sưu tầm : Đoàn Thị Kiều Thu

 

Tin tức - Sự kiện

Video clipGet the Flash Player to see this player.