Văn thư - Công việc thầm lặng

Thứ hai, 12/10/2020 | 16:35 GMT+7

Công tác văn thư giữ vai trò quan trọng, là “huyết mạch” trong các hoạt động nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Thế nhưng trên thực tế, có người nghĩ rằng công tác văn thư là công việc hành chính đơn thuần, mang tính lặp đi lặp lại với mức độ phức tạp công việc không cao. Theo tôi, họ chưa hiểu đúng công việc và đạo đức nghề nghiệp cần có của người làm công tác văn thư.

Bên cạnh tinh thần trách nhiệm và lòng đam mê nghề nghiệp thì người làm công tác văn thư cần phải có đức tính cẩn thận, chu đáo, trung thực, nắm vững các quy định của Chính phủ và cơ quan quản lý cấp trên về công tác văn thư. Họ luôn cần mẫn làm lặp đi lặp lại công việc như những con ong chăm chỉ hút mật hàng ngày, phải đảm bảo cho văn bản luôn đúng thể thức, là chuyển giao văn bản đúng thời gian, bảo mật thông tin, lưu trữ thuận lợi cho việc tra cứu, cung cấp thông tin sau này.

Với công việc đặc thù, Văn thư Công ty là bộ phận phải đảm bảo công tác ứng trực liên tục, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty. Hệ thống văn bản đi, đến luôn được thông suốt, cập nhật liên tục đảm bảo mọi chỉ đạo được triển khai kịp thời và đầy đủ nhằm vận hành ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Nhân viên Văn thư đang thực hiện nhiệm vụ

Chúng ta có thể thấy, trong những thành công chung, những kết quả đạt được của chương trình, kế hoạch của Công ty luôn có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác văn thư - những con người thầm lặng trong công việc. Lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV của Công ty không quên ghi nhận những đóng góp và thành tích xứng đáng của người làm công tác Văn thư./.

Tin, bài: Minh Chiến (P1)