Tổ chức thẩm định chấm điểm Văn hóa doanh nghiệp quý III/2020.

Thứ sáu, 16/10/2020 | 15:11 GMT+7

Ngày 09/10/2020, Công ty phát triển thủy điện Sê San (Công ty) đã tổ chức thẩm định điểm thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) quý III/2020 cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Trong đợt thẩm định, tổ chấm điểm VHDN đã đánh giá, Việc tự kiểm tra và chấm điểm công tác thực hiện VHDN các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, đúng yêu cầu; Công tác sưu tầm, viết bài chủ đề về VHDN trong quý III/2020 của một số đơn vị đã có chuyển biến tích cực; Việc thực hiện các quy định về công tác báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng của các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định         

Thẩm định điểm thực thi VHDN của các đơn vị trong quý III/2020

Trong quý III/2020, tổ chấm điểm VHDN đã đánh giá cao và thưởng 05 điểm cho Phân xưởng vận hành, do Phân xưởng đã tổ chức thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Bảo Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku. Như lời sư cô đã nói: "Những món quà thiết thực của Phân xưởng trao tặng đang góp sức cùng các sư cô tạo duyên để các cháu phát triển và trưởng thành".

Xếp loại chấm điểm VHDN quý III/2020 của các đơn vị trong Công ty có 04 đơn vị đạt loại “XUẤT SẮC”, 01 đơn vị đạt “GIỎI”.   Tổ chấm điểm VHDN đã đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho 03 đơn vị đạt thành tích cao trong việc thực thi VHDN Quý III.2020 gồm: Phân xưởng Vận hành, Phòng Hành chính và Lao động, Phòng Kỹ thuật và An toàn./.           

Tin, bài: Minh Đức (P1)