Tiểu tu khối Tổ máy H1-T1 năm 2019

Thứ năm, 11/4/2019 | 13:58 GMT+7

Công việc tiểu tu khối Tổ máy H1-T1 Nhà máy thủy điện Sê San 4 được tiến hành từ ngày 09/4 đến 15/4/2019.

Thực hiện kế hoạch sửa chữa năm 2019, sáng 09/4/2019 Công ty phát triển thủy điện Sê San (Công ty) đã phối hợp cùng các Phân xưởng sửa chữa của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) tổ chức tiểu tu khối tổ máy H1-T1. Dự kiến thời gian tiểu tu từ 09/4 đến 15/4/2019.

Đây là hạng mục sửa chữa đầu tiên của Nhà máy thủy điện Sê San 4 được thực hiện bởi các Phân xưởng sửa chữa của Công ty đã gắn bó với thiết bị, công trình gần 10 năm, nhưng với một danh xưng mới, đó là các Phân xưởng Sửa chữa Sê San, thuộc EVNPSC.

Với phương châm xuyên suốt là đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị Công ty và EVNPSC, chắc chắn công tác sửa chữa khối tổ máy H1-T1 sẽ được thực hiện thành công, tạo tiền đề tốt trong công tác phối hợp sửa chữa, quản lý thiết bị giữa các Công ty phát điện và EVNPSC thời gian tới.

Một số hình ảnh ban đầu trong tiểu tu khối tổ máy H1-T1:

Tổ máy H1 đã được đưa ra khỏi vận hành để thực hiện tiểu tu

Công nhân Phân xưởng sửa chữa cơ Điện - Tự động, Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN kiểm tra thông số trước khi thực hiện sửa chữa

Nguyễn Viết Toại