Thủ tục tự nhận xét đánh giá chức danh Trưởng phó đơn vị

Thứ hai, 26/6/2017 | 07:56 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Các chức danh Trưởng, Phó đơn vị trước khi bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động nhân sự, đánh giá hàng năm điền các thông tin theo mẫu BM.QC.020.01.P3.

Bước 2. Phòng TC-NS chủ trì tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của người lao động trong đơn vị.

Bước 3. Lãnh đạo Công ty nhận xét, đánh giá tóm tắt.

 Cách thực hiện

Các chức danh Trưởng, Phó đơn vị điền các thông tin theo mẫu, gửi Phòng Tổ chức - Nhân sự tổ chức thực hiện theo quy định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại của chức danh Trưởng, Phó đơn vị.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy chế về công tác nhân sự

Biểu mẫu

1. Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại của chức danh Trưởng, Phó đơn vị.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế