Thống nhất áp dụng quy định về giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thứ sáu, 2/6/2017 | 11:07 GMT+7

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1697/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc của các cục thuế địa phương khi thực hiện Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

 Theo đó, thống nhất áp dụng quy định về giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy như sau: 

- Giá tính lệ phí trước bạ là giá được quy định tại Bảng giá do BTC ban hành theo Thông tư 304/2016/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017. 

- Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn hoặc tăng nhưng chưa đến 20% so với giá do BTC ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá đang có hiệu lực áp dụng.

- Nếu giá thị trường tăng 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành thì áp dụng giá tính lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 304.

Công văn 1697/TCT-TNCN được ban hành ngày 28/4/2017.

  • Ngày ban hành: 28/4/2017.

Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế