Thông báo kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Thứ sáu, 2/6/2017 | 11:07 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông về ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

 Theo đó mã vùng của Tỉnh Gia Lai sẽ đổi từ mã vùng cũ (59) sang mã vùng mới là (269).

Thời gian bắt đầu chuyển đổi: Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017;

Thời gian quay số song song: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 kết thúc 23 giờ 59 phút ngày 16/7/2017 (01 tháng).

Thời gian duy trì âm thông báo: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 17/7/2017 kết thúc 23 giờ 59 phút ngày 31/8/2017 (01 tháng).

  • Ngày ban hành: 21/11/2016.

Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế