Tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19

Thứ tư, 22/9/2021 | 10:28 GMT+7

Ngày 17/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

Sở GD&ĐT và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 - Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

- Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng.

- Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

­ - Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường, tạo thuận lợi theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống Covid-19.

  • Ngày ban hành: 17/8/2021.

  • Ngày có hiệu lực: 17/8/2021.

Xem và tải văn bản tại đây