Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua 12 Luật

Thứ ba, 22/8/2017 | 09:18 GMT+7

Trong tháng 6 vừa qua, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua 12 Luật sau đây:

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 gồm:

          + Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017;

          + Luật Quản lý ngoại thương 2017;

          + Luật Du lịch 2017;

          + Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

          + Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017;

          + Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 gồm:

          + Luật Đường sắt 2017;

          + Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

          + Luật Thủy lợi 2017;

          + Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017;

          + Luật Cảnh vệ 2017;

          + Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

Phòng Thanh tra - Pháp chế