Phân xưởng vận hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Thứ năm, 26/3/2020 | 09:11 GMT+7

Sáng 26/03/2020, tại Hội trường Nhà trực sản xuất, Phân xưởng Vận hành - Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Về dự với Hội nghị có ông Nguyễn Đăng Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Hành chính và Lao động. Tham dự Hội nghị có 30 NLĐ của Phân xưởng, ông Đặng Trung Thi - Quản đốc Phân xưởng và ông Phan Vĩnh Tài - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phân xưởng vận hành đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Đăng Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty chỉ đạo Hội nghị NLĐ Phân xưởng vận hành năm 2020

Hội nghị đã được nghe trình bày các báo cáo:

- Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020;

- Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty năm 2019.

Các báo cáo đã nêu được những thuận lợi, khó khăn và đánh giá kết quả hoạt động các công tác quản lý vận hành, quan trắc công trình, quản lý nhân sự, tạo môi trường làm việc có động lực, AT-VSLĐ, đào tạo, sáng kiến, cải cách hành chính của Phân xưởng trong năm 2019 là đạt yêu cầu. Theo đánh giá chung, năm 2019 là một năm thành công với các hoạt động của Phân xưởng cả trên lĩnh vực sản xuất và các hoạt động chung của toàn Phân xưởng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Hà ghi nhận những nỗ lực của NLĐ Phân xưởng vận hành trong năm 2019. Năm 2020, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, ông yêu cầu toàn thể NLĐ Phân xưởng phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty.

Hội nghị cũng đã tổ chức cho NLĐ Phân xưởng góp ý và thảo luận về Nội quy, Quy chế, Thỏa ước Lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ, công tác trang bị bảo hộ lao động, thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Công ty.

         Hội nghị người lao động năm 2020 của Phân xưởng Vận hành đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm xây dựng Phân xưởng ngày càng vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của NLĐ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2020. Hội nghị thống nhất giao cho lãnh đạo Phân xưởng cùng Ban chấp hành Công đoàn bộ phận căn cứ vào những mục tiêu, phương hướng đã thống nhất trong Hội nghị, xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị đề ra.    

Tran Minh Duc