PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Thứ hai, 5/8/2019 | 14:50 GMT+7

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phát triển thủy điện Sê San 29/01/2010 – 29/01/2020. Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động cuộc thi viết với chủ đề “Công ty Phát triển thủy điện Sê San 10 năm xây dựng và Phát triển”. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích cuộc thi

Cuộc thi nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phát triển thủy điện Sê San; Phản ảnh kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực công tác đã và đang đóng góp tích cực trong quá trình lao động sản xuất, xây dựng và phát triển Công ty trong 10 năm qua.

Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo, giúp tập thể người lao động Công ty bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm về Công ty; Xây dựng niềm tự hào về Công ty, đơn vị.

II. Yêu cầu

Các tác phẩm tham gia dự thi phải viết theo đúng chủ đề cuộc thi và các yêu cầu khác được nêu trong thể lệ cuộc thi. Các tác phẩm dự thi khác với chủ đề hoặc không đúng theo thể lệ được xem như tác phẩm không hợp lệ.

III. Thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng: Tất cả người lao động đã và đang làm việc tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San.

2. Tác phẩm dự thi: Viết dưới dạng văn xuôi, tác phẩm báo chí (từ 1000 từ đến 1.500 từ) viết về cá nhân, tập thể Công ty được phản ảnh là người thật, việc thật, những câu chuyện sinh động về tấm gương người tốt, việc tốt, những thành quả lao động của tập thể, cá nhân đã đạt được trong lao động sản xuất 10 năm qua; Những nét đẹp về Văn hóa Công ty…; hoặc sáng tác thơ ca ngợi về Công ty.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian phát động: Từ 01/5/2019 – 30/8/2019.

- Thời gian nộp bài: Chậm nhất là 30/8/2019.                                                  

- Thời gian trao giải thưởng: Dự kiến tháng 12/2019 (trao giải vào dịp tổng kết Công ty năm 2019).

- Số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân: không giới hạn.

4. Địa chỉ nhận bài dự thi:

- Bài dự thi gửi về Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế (Bà Phạm Thị Tuyết Minh); File mềm xin gửi về: tuyetminhpt.ss@gmail.com.

- Thông tin người gửi bài dự thi ghi rõ: Họ tên, đơn vị công tác trong Công ty; địa chỉ e-mail.

5. Cơ cấu giải thưởng:

a) Giải cá nhân:

* Giải về bài viết

+ 01 Giải nhất:       3.000.000 đồng

+ 01 Giải nhì:         2.000.000 đồng

+ 01 Giải ba:          1.000.000 đồng

+ 03 giải khuyến khích: 500.000 đồng

* Giải thưởng về sáng tác thơ

+ 01 Giải nhất:       3.000.000 đồng

+ 01 Giải nhì:         2.000.000 đồng

+ 01 Giải ba:          1.000.000 đồng

+ 03 giải khuyến khích: 500.000 đồng

b) Giải tập thể: Dành cho các đơn vị (phòng, phân xưởng) có tỷ lệ người lao động tham gia cuộc thi nhiều nhất và có tối thiểu 01 cá nhân đạt giải: 5.000.000 đồng.

c) Tác phẩm đoạt giải và tác phẩm dự thi của người lao động sẽ được Ban tổ chức cuộc thi sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Công ty, được lựa chọn để đăng trong đặc san, website của Công ty.

BTC sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty