PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT KAIZEN 5S

Thứ năm, 26/12/2019 | 09:12 GMT+7

           Đồng bộ cùng hệ thống các quy trình, quy phạm về công tác vận hành, quản lý thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thì nhân viên phân xưởng vận hành đã sử dụng hiệu quả công cụ cải tiến năng suất Kaizen 5S. 

 

Biểu trưng (Logo 5S)

            Với khẩu hiệu “THAY ĐỔI NHỎ - THÀNH CÔNG LỚN”, mỗi nhân viên vận hành luôn có ý thức thay đổi, cải tiến, áp dụng các hình ảnh trực quan, dễ nhận biết trên các thiết bị nơi làm việc giúp vận hành an toàn cho thiết bị và con người trong ca trực.

            Ngoài việc tuân thủ quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động, chúng tôi luôn tìm hiểu, học tập để làm chủ công nghệ, thực hiện vệ sinh săn sóc thiết bị, kịp thời phát hiện ra những khiếm khuyết thiết bị từ những sai sót nhỏ trong quá trình vận hành và xử lý nhanh chóng các sự cố xảy ra trong cả dây chuyền sản xuất.

            Việc thực hiện tốt công cụ cải tiến năng suất Kaizen 5S trong thời gian qua đã giúp cho Phân xưởng vận hành luôn giữ được suất sự cố thấp nhất, an toàn tuyệt đối cho con người; đảm bảo thiết bị, công trình luôn sẵn sàng vận hành trong tình trạng tốt nhất.

Vo Ngoc Chau