Người tiêm mũi 1 vắc xin Moderna có thể tiêm mũi 2 Pfizer

Thứ tư, 22/9/2021 | 09:25 GMT+7

Bộ Y tế có Công văn 7548/BYT-DP về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna.

Theo đó, trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2.

Cụ thể, nếu đã tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin Pfizer và ngược lại.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo:

- Sở Y tế tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về việc tiêm vắc xin mũi 2 vắc xin Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna đủ thời gian mà không có vắc xin Moderna để tiêm mũi 2.

- Sau khi được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận việc tiêm mũi thứ 2 bằng vắc xin Pfizer cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna; Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng.

  • Ngày ban hành: 10/9/2021.

  • Ngày có hiệu lực: 10/9/2021.

Xem và tải văn bản tại đây