Không tiêm vắc xin COVID-19 cho người dưới 18 tuổi

Thứ tư, 22/9/2021 | 09:24 GMT+7

Đây là nội dung tại Công văn 7717/BYT-DP của Bộ Y tế về thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế nhận được thông tin một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi và kết hợp 02 loại vắc xin không theo hướng dẫn của Bộ.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021.

- Không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế, trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp 02 liều vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Công văn 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và Công văn 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021. Nếu có các cách kết hợp vắc xin khác, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, thực hiện kiểm tra các cơ sở tiêm chủng, điểm tiêm chủng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định. Tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm các quy định chuyên môn, xảy ra sai sót và xử lý theo quy định.

  • Ngày ban hành: 16/9/2021.

  • Ngày có hiệu lực: 16/9/2021.

Xem và tải văn bản tại đây