Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thứ sáu, 11/12/2020 | 14:08 GMT+7

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã chính thức khai mạc vào sáng 10/12 tại Hà Nội, với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cùng với 2.020 đại biểu là các điển hình tiên tiến và anh hùng, chiến sỹ thi đua, tham dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và gần 300 khách mời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhắc lại sự kiện lịch sử cách cách đây 72 năm, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa." Người kêu gọi: "Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều."

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự đại hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó của Người, trải qua 26.480 ngày kể từ ngày 11/6/1948, không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước. Từ những ngày đầu với phong trào thi đua diệt giặc dốt, diệt giặc đói, cho đến giặc ngoại xâm; từ thi đua khôi phục kinh tế - xã hội ở miền Bắc cho đến thi đua chi viện cho chiến trường miền Nam; từ thi đua đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà, thực hiện công cuộc Đổi mới kinh tế và đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giờ đây là thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hi sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội.

Tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại hội này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu mà cha ông bao thế hệ đã giành được trong suốt 72 năm qua. Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh.

Minh Đức - sưu tầm