Kết quả họp xét ý tưởng trong Công tác quản lý và Cải cách hành chính năm 2016

Thứ năm, 22/12/2016 | 15:51 GMT+7

Vừa qua, tại trụ sở 114 Lê Duẩn - thành phố Pleiku - Gia Lai, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức họp tổng kết Công tác Cải cách hành chính năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và xem xét, bình chọn các ý tưởng trong Công tác quản lý và Công tác Cải cách hành chính năm 2016. Chủ trì cuộc họp có Ông Nguyễn Minh Khứ, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo, đại diện các đơn vị trong Công ty.

Hình ảnh về cuộc họp của BCĐ CCHC năm 2016

Ban Chỉ đạo CCHC đã xem xét, đánh giá, xét chọn từ 56 ý tưởng cải tiến trong công tác quản lý, cải cách hành chính trong năm 2016. Kết quả có 11 ý tưởng được BCĐ CCHC thống nhất, đề nghị Giám đốc Công ty xem xét, 07 ý tưởng đề nghị chuyển sang xét hợp lý hóa sản xuất vì có nội dung thiên về kỹ thuật sản xuất. Một số ý tưởng cần phải xem xét thêm về khả năng thực thi, ứng dụng trên thực tế.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo CCHC, ngày 20/12/2016, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 3076/QĐ-TĐSS công nhận 11 ý tưởng cải tiến trong Công tác quản lý và Cải cách hành chính năm 2016 nhằm ghi nhận các ý tưởng của người lao động; qua đó kịp thời động viên, khích lệ người lao động trong toàn Công ty tích cực hơn trong công tác cải cách hành chính thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa công tác chuyên môn, hướng đến xây dựng một văn phòng điện tử hiện đại, tiên tiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hình ảnh các thành viên BCĐ CCHC thảo luận, đánh giá ý tưởng quản lý, CCHC